Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
- Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đặt hàng trên trang web hoặc liên hệ email, điện
thoại với chúng tôi. Bất kỳ thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng một trong
những cách sau đây:
+ Để cải thiện trang web của chúng tôi (Chúng tôi liên tục cố gắng để cải thiện các dịch vụ trang
web của chúng tôi dựa trên các thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn)
+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi hiệu quả hơn đáp ứng
yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)
+ Để xử lý các giao dịch
+ Địa chỉ email mà bạn cung cấp cho xử lý đơn hàng, có thể được sử dụng để gửi cho bạn thông
tin và cập nhật liên quan đến đặt hàng của bạn, ngoài việc tiếp nhận tin tức thường xuyên, cập
nhật, sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến thông tin

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Khăn Phụ Kiện sử dụng thông tin khách hàng trong trường hợp thông báo đơn hàng đến với
khách hàng. Không sử dụng thông tin khách hàng cho các mục đích khác mà chưa được sự đồng
ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Khăn Phụ Kiện lưu trữ thông tin khách hàng, đơn hàng nhằm để đối chiếu khi có phát sinh vấn
đề xảy ra, không lưu trữ thông tin khác, nhạy cảm của khách hàng như số điện thoại, thông tin
địa chỉ..v.v... Thời gian lưu trữ là mãi mãi nếu không có sự yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Khăn Phụ Kiện lưu trữ thông tin khách hàng thông qua việc khách hàng email đặt hàng, không
yêu cầu khách hàng phải để lại thông tin nếu chưa được sự đồng ý.

Khăn Phụ Kiện
Địa chỉ: 381a Cách Mạng Tháng 8 Phường 13 Quận 10 (09h00 - 22h00)
SĐT: 0984.99.59.61
Email: Shopkhanphukien@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Khách hàng có quyền yêu cầu Khăn Phụ Kiện thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc
hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

Khăn Phụ Kiện có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông Khách hàng khi có yêu
cầu hoặc cung cấp cho Khách hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá
nhân của mình.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Thông tin của bạn, dù công hay tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng, hoặc cho bất
kỳ công ty khác cho bất kỳ lý do nào, mà không cần sự đồng ý của bạn
- Tất cả các thông tin nhạy cảm chỉ có thể truy cập bởi những người được ủy quyền có quyền
truy cập và được yêu cầu để giữ cho các thông tin bí mật.